Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của trường THPT Số 1 An Nhơn

 

TIN TỨC NỔI BẬT

Thể lệ cuộc thi bắn tên lửa nước năm 2019

Ngày: 01/03/2019

Chương trình hỗ trợ ra đề và chấm thi trắc nghiệm khách quan

Ngày: 15/04/2019Thành viên đăng nhập

    Tên đăng nhập
    Mật khẩu
 

Kinh nghiệm học tập

Những bài viết hay cho lứa tuổi học trò Chuyên mục này đang được cập nhật nội dung

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 Chọn thư viện hình
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP


Trực tuyến:
Lượt truy cập:

LIÊN KẾT WEBSITE

  Kế hoạch-Công tác
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2013-2014

Ngày: 23/10/2013

 

SỞ GIAÓ DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THPT AN NHƠN I                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

      

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

 TÀI CHÍNH – CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2013-2014

     I. Mục tiêu:

          - Xậy dựng CSVC đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia

          - Hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động dạy học:

Phòng học, phòng làm việc, phòng bộ môn, sân chơi, bãi tập…

          - Bảo quản và sử dụng có hiệu quả các thiết bị sẵn có; bổ sung thêm thiết bị dạy học

 còn thiếu .

          - Xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp – sư phạm

          - Đảm bảo các nguyên tắc tài chính về thu ,chi

          - Thực hiệu có hiệu quả tiết kiệm chi

          - Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục

     II. Những thuận lợi và khó khăn:

         1. Thuận lợi:

          - Có sự quan tâm đầu tư của Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Định.

          - Nhiều phòng học được xây dựng khang trang, thoáng mát.

          - Trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ ở các bộ môn.

          - Có phòng bộ môn phục vụ cho công tác dạy học.

          - Có thư viện đạt chuẩn quốc gia, có phòng  truyền  thống

          - Có phòng y tế và nhân viên y tế học đường

          - Nguồn kinh phí cấp trên cấp ổn định và có sự hổ trợ của Hội cha mẹ học sinh.

        2. Khó khăn:

          - Khuôn viên nhà trường hẹp, thiếu diện tích đất để thực hiện các họat động giáo dục.

          - Một khu vệ sinh của học sinh đã xuống cấp

          - Thiếu phòng làm việc cho các đoàn thể và bộ phận hành chính, văn phòng.

          - Phòng truyền thống chưa được trang bị đầy đủ

          - Chưa có phòng kho chứa thiết bị bộ môn Quốc phòng và thể dục.

          - Bàn ghế nhiều phòng học đã xuống cấp, chất lượng sử dụng thấp.

          - Trang thiết bị dạy học hiện đại còn ít so với nhu cầu giảng dạy ngày càng tăng của

 nhà trường.

          - Sân chơi bãi tập còn nhiều hạn chế.

          - Thiếu nhân viên quản lí thiết bị dạy học.

     III. Phương hướng và biện pháp thực hiện:

        1. Về xây dựng CSVC – KT phục vụ cho dạy –học:

          * Phương hướng chỉ tiêu:

Trang bị tốt CSVC các lớp học đáp ứng yêu cầu Dạy - Học. Bảo quản và khai thác

 có hiệu quả những thiết bị dạy học sẵn có.

Đầu tư các thiết bị phục vụ thí nghiệm thực hành Lý- Hoá -Sinh.

Bảo quản tốt dàn máy vi tính để đảm bảo dạy tốt tin học chính khoá và HNDN

 cho học sinh cả 3 khối lớp. Xây dựng phòng nghe nhìn, trang bị hệ thống đèn

chiếu ở một số phòng bộ môn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy ứng dụng công nghệ

 thông tin. Sử dụng có hiệu quả 2 phòng Lab.

Triển khai tốt công tác phục vụ của thư viện chuẩn trường học.Bổ sung thêm đầu sách

cho thư viện, cho HS khó khăn  mượn sách Giáo khoa và  mượn sách tham khảo

 Trang bị đèn chiếu Projertor ở một số lớp học.

Chăm sóc và trồng cây xanh trong nhà trường. Tạo cảnh quan môi trường luôn

 Xanh - Sạch - Đẹp mang tính giáo dục cao.

Xây dựng trang bị phòng truyền thống.

          Nâng cấp, sữa chữa và xin kinh phí xây mới một khu vệ sinh cho học sinh.

         * Biện pháp thực hiện:

Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh trang bị các phương tiện dạy học hiện đại

cho các phòng học. Nhà trường hổ trợ máy tính cho các lớp có trang trị đèn chiếu.

Tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng các thiết bị dạy học trong phòng Lab.

Duy tu và bảo dưỡng phòng thực hành Tin học và phòng Lab.

Gia cố và bổ sung thiết bị cho bộ phận nghe nhìn.

Kiểm tra thiết bị dạy học và phòng bộ môn theo định kỳ

Trình và xin Sở bổ sung kinh phí tăng cường các phòng bộ môn.

Ưu tiên kinh phí ngân sách và xin kinh phí bổ sung cho thư viện.

Đề nghị Sở GDĐT cấp kinh phí bổ sung để xây dựng thêm phòng làm việc.

Chăm lo vệ sinh, tăng cường hoạt động của YTHĐ, giáo dục ý thức trách nhiệm

 vệ sinh, xây dựng cảnh quan trường học cho học sinh. Phối hợp với Đoàn TN

phát động ủng hộ cây cảnh làm đẹp trường, lớp.

Mua sắm thêm thết bị dạy học cho các bộ môn

Sửa chữa một bàn ghế đã hỏng

Mua sắm tài sản theo quyết định của Sở.

Kêu gọi sự hổ trợ của các thế hệ học sinh cũ và phụ huynh học sinh ủng hộ kinh phí

 để xây dựng phòng truyền thống.

Tuyển thêm 01 nhân viên thiết bị trường học.

     2. Về công tác tài chính, CSVC:

          * Phương hướng chỉ tiêu:

          - Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, đúng quy định.

          - Đảm bảo thu, chi tài chính đúng nguyên tắc.

          - Thực hiện công khai tài chính theo quy định

          - Thực hiện tiết kiệm chi, bảo đảm chế độ chính sách cho CB-GV-NV

          - Tăng cường huy động sự đóng góp của các nguồn lực xã hội cho giáo dục.

          * Biệp pháp thực hiện:

           + Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tế của

 nhà trường.

           + Đảm bảo nguyên tắc trong thu, chi tài chính:

- Thực hiện quản lý thu - chi tài chính công khai theo đúng quy định hiện hành

 của Nhà nước, sử dụng Ngân sách Nhà nước đúng mục đích, đảm bảo nguyên tắc,

hiệu quả.

- Hoàn thiện và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Thực hiện 3 công khai: công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về

 CSVC, đội ngũ giáo  viên; công khai thu chi tài chính.

-          Phối hợp với Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định hiện hành,

-          chú trọng kiểm tra tài chính định kỳ và các khoản thu ngoài ngân sách và báo

-          cáo kết quả công khai cho toàn thể cán bộ giáo viên biết.

+ Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán.

+ Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với

 CB- GV-NV theo các văn bản qui định của nhà nước, tổ chức tự kiểm tra các nguồn thu,

chi.

+ Quản lí chặt chẽ các khoản thu chi, thường xuyên quản lí kiểm tra tiền mặt

+ Có kế hoạch chi tiết trong phân rã kinh phí ngân sách cho các hoạt động trong

 nhà trường, ưu tiên cho hoạt động dạy và học.

+ Tiết kiệm trong chi tiêu, chi tiêu đúng mục đích, đúng đối tượng.

+ Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động sự tự nguyện đóng góp

 kinh phí của CMHS để hổ trọ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.

+ Chỉ đạo quản lý tốt tài sản trong nhà trường. Tổ chức kiểm kê tài sản theo định kì

 và theo năm tài chính.

 

III. Kế hoạch cụ thể:

 

Tháng

Tuần

Công tác chính

Người, bộ phận

thực hiện

8/2013

1

- Sửa chữa điện quạt các phòng học

- Lương tháng 8, giải quyết các khoản tạm ứng

- Lao động VS trường học

- Quyết toán kinh phí y tế học đường năm học 2011-2012

- Đối chiếu tiền gửi tháng 7/2013 tại kho bạc

- BGH

- BGH+KT

- BGH+ GVCN

- KT+NVYT

- KT

2

- Sắp xếp các phòng làm việc, bàn ghế , phòng học cho các khối lớp.

- Trang bị, tu bổ CSVC các phòng lớp học, các phòng làm việc chuẩn bị cho năm học mới.

- Vệ sinh trường lớp chuẩn bị năm học mới.

 

- Trang bị đèn chiếu cho các lớp

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 8.

 

- BGH+ GVCN các lớp 12

- BGH+VP+HS

 

- HS,GVCN Khối 12+ NVTV

- NVTB

- NVYT

3

- Chuẩn bị văn phòng phẩm cho CB-GV-NV, văn phòng

- Thanh toán các khoản công tác phí, kinh phí sửa sửa chữa CSVC

- Lắp đặt hệ thống nước sạch cho học sinh

- Lao động VS trường học

- Bàn giao phòng học cho các lớp.

- BGH+VT

 

- BGH+KT

 

- BGH+NVYT

- Lớp trực+NVTV

4

- Triển khai bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của học sinh

- Thanh toán các khoản mua sắm, sửa chữa

- Lao động vệ sinh.

 

- Hổ trợ kinh phí thi tìm hiểu pháp luật

- Đăng kí mua thiết bị dạy học, sách tham khảo

 

- BGH+KT

 

- KT

- Lớp trực

 +NVTV

- BGH+KT

- KT-NVYT

9/2013

1

- Lương tháng 9

- Đối chiếu tiền gửi tháng 8/2012 tại kho bạc

- Dự trù kinh phí thi tìm hiểu pháp luật

- Dự trù kinh phí khai giảng

- Lao động vệ sinh chuẩn bị khai giảng

- Chuẩn bị phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh thủ khoa các kỳ thi.

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 9.

- Triển khai thu các loại hình bảo hiểm

 

- Mua sắm tài sản theo quyết định của Sở GD-ĐT

 

- BGH-KT

- BGH+KT

 

- BGH+ KT

 

- Hội khuyến học

 

 - NVYT

- BGH+NVYT+

GVCN

- Ban mua sắm tài sản

2

- Báo cáo danh sách nâng bậc lương năm 2013

- Phân rã kinh năm học 2013-2014

- Dự trù kinh phí phí Đại hội CNVC

- Dự trù kinh phí khen thưởng GB-GV-NV

- Quyết toán tài chính năm 2012

- Dự trù kinh phí đường lên đỉnh Olympia

- Lao động VS trường học

- BGH+KT

- BGH+KT

- BGH+NVYT

- BGH+KT

- BGH+KT

- BGH+KT

- BGH+KT

- Lớp trực

3

- Hoàn tất thu nộp Các loại bảo hiểm cho HS và CB-GV-NV

- Mua thiết bị dạy học cho các tổ bộ môn., mua sách tham khảo

- Phối hợp với HPHHS các lớp khối 10  trang bị thiết bị dạy học bằng đèn chiếu.

- Báo cáo tài chính năm học 2012-2013 trong ĐHCNVC

- Lao động VS trường học

- BGH-NVYT

 

- BGH- GV

 

-BGH+GVCN K10

- Kế toán

 

- BGH+KT

4

- Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013

- Duy tu bảo dưỡng phòng thực hành Tin học

- Hoàn tất mua các loại hình BH

- Hoàn chỉnh Hồ sơ học sinh K10

- Xây dựng, trang trí  phòng truyền thống

- Kiểm tra thiết bị phòng thục hành hóa –sinh, môn địa

- Chặt, tỉa cây xanh phòng để phòng chống bão

- Lao động VS trường học

- BGH+KT

- BGH+PVPTPM

- NVYT

- Văn thư

- BGH+ĐTN

- BGH+NVTB

 

- BGH+NVBV

- Lớp trực

10/2013

1

- Lương tháng 10

- Đối chiếu tiền gửi tháng 9/2013 tại kho bạc

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 10.

- Cấp các loại thẻ bảo hiểm cho HS-GV

- Dự trù kinh phí thi học sinh giỏi cấp trường K12

- Thu và thanh quyết toán học phí học thêm tháng 9/2013

- Đối chiếu kinh phí quý 3.

- Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ cho  HD năm học 2013-2014.

- Lao động VS trường học

- Thanh toán các khoản kinh phí tạm ứng

- Thanh toán kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

 

- BGH-KT

- NVYT+KT

- NVYT

- BGH+ CĐ

- BGH+KT

- GVCN+ KT

 

- BGH+KT

- BGH+NVYT

+KT

- Lớp trực

- KT

- KT+NVYT

 

- NVBV

2

- Dự trù kinh phí hoạt động ngày 20/10.

- Thu học phí công lập 4 tháng đầu.

 

- Thanh toán dứt điểm các khoản kinh phí còn tồn đọng trong hè.

- Lao động VS trường học

 

- Kiểm tra thiết bị dạy học môn Toán, Văn, Ngoại ngữ.

- Khám sức khỏe cho HS khối 10

- BGH+KT+CĐ

-GVCN+BGH

+KT

-BGH+KT

 

- Lớp trực+

NVTV

- BGH+GVPT

 

- BGH+NVYT

3

- Dự trù kinh phí thi học sinh giỏi cấp tỉnh K12.

- Thanh quyết tóan các khoản kinh phí tạm ứng

- Lao động VS trường học

 

- Khám sức khỏe cho hS khối 11

- BGH-KT

- BGH- KT

- Lớp trực+

NVTV

- BGH+NVYT

4

- Thanh quyết toán học phí công lập HKI

 

- Thu và thanh quyết toán học phí học thêm tháng 10.

- Dự trù kinh phí thi HSG khối 12 cấp tinh môn văn hóa

- Khám sức khỏe cho HS khối 12

- Lao động VS trường học

- BGH+KT+

GVCN

- GVCN+KT

 

- BGH+KT

 

- BGH+NVYT

- Lớp trực+

NVTV

11/2013

1

- Lương tháng 11

- Đối chiếu tiền gửi tháng 10/2013 tại kho bạc

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 11.

- Kiểm tra thiết bị y tế và nhân viên y tế học đường.

- Dự trù kinh phí thi GVDG cấp trường, HSG MTCT K12 cấp trường

- BGH-KT

- NVYT+KT

- BGH+GVPT

- BGH+KT

2

- Dự trù kinh phí tổ chức văn nghệ và Lễ kỉ niệm 20/11

- Thanh quyết toán Học phí CL 4 tháng đầu với kho bạc.

- Lao động VS trường học

- BGH+KT+ ĐTN

-GVCN+BGH+

KT

- Lớp trực

3

- Tổng vệ sinh trường học.

 

- Thanh toán các khoản tạm ứng cho các hoạt động

- BGH+ GVCN K10+NVTV

- BGH+KT

4

- Thu học phí học thêm tháng 11.

- Thanh quyết toán các khoản tạm ứng

- Lao động VS trường học     

- GVCN+KT

-BGH+KT

-Lớp trực+NVTV

 

12/2013

1

- Lương tháng 12

- Đối chiếu tiền gửi tháng 11/2012 và 11 tháng/2013 tại kho bạc

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 12

- Quyết toán kinh phí dạy học thêm tháng 11.

 

- Lao động VS trường học

 

- Kiểm tra thiết bị dạy học phòng thực hành Tin học, phòng Lab

- BGH-KT

- KT

 

- NVYT+KT

- BGH+KT+

GVCN

- Lớp trực+

NVTV

- BGH+NVPT

2

- Dự trù kinh phí thi HSG máy tính cầm tay cấp tỉnh.

- Dự trù kinh phí, chuẩn bị CSVC thi học kỳ I.

- Kê khai tiền thừa giờ học kỳ I

- Lao động VS trường học

- BGH+KT

 

-BGH+VT

- TTCM+KT

- Lớp trực+

NVTV

3

- Cân đối ngân sách năm 2013

- Lao động VS trường học

 

- Thanh toán các khoản kinh phí sửa chữa, mua sắm

- BGH+ KT

-  Lớp trực+

NVTV

- BGH+KT

 

 

4

- Thanh toán tiền thừa giờ HKI

- Công khai thu chi năm 2013 và xác định chênh lệch thu chi, xác định nguồn thu nhập tăng thêm năm 2013

- Thu và thanh toán lệ phí dạy học thêm tháng 12  năm 2013.

- Thanh quyết toán các khoản tạm ứng của năm 2013

- Kiểm kê biên lai cuối năm

- Kiểm kê tài sản năm 2013

- BGH+KT

- BGH+ KT

 

 

-GVCN+KT

 

-BGH+KT

 

- KT

- BGH+NVKT

+ BTTND

01/2014

1

-  Lương tháng 01/2014

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 01/2014.

- Dự trù kinh phí Sơ kết học kỳ I

- Lao động VS trường học

 

- BGH-KT

- NVYT+KT

- BGH+KT

- Lớp trực+

NVTV

2

- Đối chiếu tiền gửi tháng 12/2013 và năm 2013 tại kho bạc.

- Đối chiếu kinh phí ngân sách quý 4 và năm 2013 tại kho bạc.

- Báo cáo quyết toán công khai tài chính năm 2013 cho Sở GD.

- Nộp đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách và báo cáo tình hình thực hiện NĐ 43.

- Tổng vệ sinh trường học  chuẩn bị cho SKHKI.

 

- Hoàn tất chứng từ kế toán chuẩn bị quyết toán tài chính năm 2013.

- BGH+KT

 

- BGH+KT

 

- KT

 

- KT

 

- Lớp trực+

NVTV

- KT

3

- Phân rã kinh phí năm 2014.

- Báo cáo Lao động thu nhập cho chi cục thống kê tỉnh 6 tháng cuối năm 2013

- Lao động VS trường học

 

- Kiểm tra bộ phận Văn thư- thủ quỹ

 

- BGH+ KT

- KT

 

- Lớp trực+

NVTV

- BGH

4

- Thu và quyết toán lệ phí dạy học thêm tháng 01/2014

- Tổng vệ sinh trường học  chuẩn bị đón tết nguyên đán.

- Thanh quyết toán các khoản tạm ứng

- Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014

- Dự trù kinh phí đón tết nguyên đán.

 

- GVCN+KT

 

-GVCN+NVTV

 

-BGH+KT

- BGH+KT

- NV văn phòng +KT

 

02/2014

1

-  Lương tháng 02/2014

- Nộp báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 cho SGD.

- Đối chiếu tiền gửi tháng 1/2014 tại kho bạc

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 02/2014.

- Lao động VS trường học

 

- BGH-KT

- NVYT+KT

- Lớp trực+

NVTV

 

2

- Dự trù kinh phí thi học sinh giỏi cấp trường khối 11, Thi olympic Tiếng Anh.

- Lên kế  hoạch sửa chữa điện, quạt trong các phòng học

- Lao động VS trường học

 

- BGH+KT

 

- BGH+KT

 

- Lớp trực+

NVTV

3

- Nộp đối chiếu dự toán kinh phí

- Kiểm tra bộ phận kế toán

 

- BGH+ KT

- BGH

4

- Thu và quyết toán lệ phí daỵ học thêm tháng 02/2014.

- Thanh quyết toán các khoản tạm ứng

- Lao động VS trường học

- GVCN-BGH+KT

-KT

- Lớp trực+

NVTV

3/2014

1

-   Lương tháng 3/2014

- Đối chiếu tiền gửi tháng 2/2014 tại kho bạc

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 3/2014.

- Thu học phí CL 5 tháng còn lại

 

- Lao động VS trường học

- BGH-KT

- NVYT+KT

- BGH+GVCN+

KT

 

- Lớp trực+

NVTV

2

- Dự trù kinh phí hổ trợ  ngày 8/3.

- Quyết toán tài chính năm 2013.

- Lao động VS trường học

- BGH+BNC+KT

BGH+KT

- Lớp trực+

NVTV

3

- Dự trù kinh phí cho HĐ ngày 26/3.

 

- Nhận và chi trả kinh phí thực tập sư phạm.

- Lao động VS trường học

 

- Kiểm tra thiết bị dạy học Tổ Sử- CD-TD-QP

 

- BGH+ĐTN+ KT

- BGH

- Lớp trực+

NVTV

- BGH+NVPT

4

- Thanh quyết toán các khoản tạm ứng.

- Lao động VS trường học

- Thanh quyết toán học phí CL 4 tháng

- Thu và quyết toán lệ phí daỵ học thêm tháng 3/2014.

- Dự trù kinh phí mua hồ sơ Tuyển sinh Đại học.

 

- Dự trù kinh phí ôn tập TNTHPT

 

-Trình kế hoạch mua sắm tài sản năm 2014 cho SGD

- BGH+KT

- NVTV

-GVCN+KT

-BGH+KT+

GVCN

- BGH+VT-GVTH

- BGH+HPH+

GVCN

- BGH+KT

4/2014

1

-   Lương tháng 4/2013

- Đối chiếu tiền gửi tháng 3/2014 tại kho bạc

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 4/2014

- Đối chiếu kinh phí quý 1/2014

- Dự trù kinh phí ôn tập thi TNTHPT cho K12.

- Mua sách ôn tập cho GV –HS khối 12

- Lao động VS trường học

 

- Kiểm tra nhân viên thư viện. phòng thực hành Lý

 

- BGH-KT

- NVYT+KT

 

- BGH+KT

-BGH-BCM

- BGH +NVTV

- Lớp trực+

NVTV

- BGH +NVPT

2

- Thanh quyết toán lệ phí Tuyển sinh Đại học

- Lao động VS trường học

- BGH+KT

- Lớp trực+

NVTV

3

- Triển khai thu lệ phí ôn thi TNTHPT

- Dự trù kinh phí thi học kỳ 2.

- Lao động VS trường học

- BGH+ KT

- Lớp trực+

NVTV

4

- Thu và quyết toán lệ phí dạy học thêm tháng 4/2014.

- Thanh quyết toán các khoản tạm ứng.

 

- Lao động VS trường học

 

- BGH+GVCN+

KT

- BGh+ KT

- Lớp trực+

NVTV

 

5/2013

1

-   Lương tháng 5/2014

- Đối chiếu tiền gửi tháng 4/2014 tại kho bạc

- Dự trù kinh phí mua thuốc Y tế tháng 5/2014

- Lao động VS trường học

 

- BGH-KT

- NVYT+KT

- Lớp trực+ NVTV

2

 - Thanh toán kinh phí ôn thi TNTHPT

- Lập bảng kê tiền thừa giờ học kỳ 2.

- Dự trù kinh phí tổng kết năm học

- Lao động VS trường học

 

- BGH_KT

- TTCM+KT

- BGH+KT

- Lớp trực+

NVTV

3

- Sửa chữa CSVC chuẩn bị thi TNTHPT.

- Dự trù kinh phí thi TNTHPT.

-BGH

- BGH+ KT

4

- Lao động VS trường học cho thi TNTHPT

 

- Thanh quyết toán các khoản tạm ứng.

- Bàn giao phòng học cuối năm

 

- Kiểm kê, đánh giá chất lượng, số lượng tài sản của đơn vị.

 

-GVCN K11+NVTV

- BGH+KT

- BGH+GVCN+

NVBV

- BGH+BTTND

+KT

6/2014

1

-   Lương tháng 6/2014

- Đối chiếu tiền gửi tháng 5/2014 tại kho bạc

- Thanh toán tiền thừa giờ học kỳ 2

 

- BGH-KT

- KT

- BGH+KT

2

- Thanh toán các khoản công tác phí.

- Kiêm tra biên lai tại chi cục thuế

- BGH+KT

- KT

3

- Tu sửa CSVC chuẩn bị cho thi tuyển sinh vào lớp 10.

- BGH+NVPT các phòng ban

 

 

4

- Dự trù kinh phí thi tuyển sinh vào lớp 10

- Lao động VS trường học cho thi TS vào 10

- Thanh toán các khoản công tác phí trong hè.

- BGH+KT

-GVCN+NVTV

-BGH+KT

7/2014

1

- Lương tháng 7/2014

- Đối chiếu tiền gửi tháng 6/2014 và quý 2 năm 2014 tại kho bạc

- Dự trù kinh phí học bồi dưỡng chuyên môn hè

-BGH+KT

2

- Tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới

-BGH+ NVPT các phòng ban

3

 

- Dự trù kinh phí mua văn phòng phẩm cho GV

 

-BGH+KT+VT

 

 

4

- Bổ sung trang thiết bị cho các phòng  bộ môn

- Báo cáo Lao động thu nhập cho chi cục thống kê tỉnh 6 tháng đầu  năm 2014

 

-BGH+NVPT

- KT

Bổ sung và điều chỉnh kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   An Nhơn, ngày 27 tháng 8 năm 2013

Nơi nhận:                                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG                                              

 - Hiệu trưởng                                                                       

- Lưu                     

- KT, Tổ văn phòng

                                                                                                                 Nguyễn Thị Minh Thủy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THPT AN NHƠN I                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

      

  KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH- THỐNG KÊ

NĂM 2013-2014

 

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận, người thực hiện

Bổ sung

9/2013

Bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ

BGH- KT

 

Công khai các khoản thu của học sinh năm học 2013-2014

BGH-KT-GVCN

 

- Công khai thu chi tài chính năm học 2012-2013

- Đối chiếu tiền gửi tháng 8/2013 tại kho bạc NN.

 

BGH -KT

 

10/2013

- Đối chiếu tiền gửi tháng 9/2013 tại kho bạc NN.

- Đối chiếu kinh phí quý 3/2013

 

KT

 

Báo cáo đánh giá tính hình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Thông tư 71/2006/TT-BTC, dự toán thu, chi năm đầu của thời kỳ ổn định (2013-2015)

BGH-KT

 

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013

BGH-KT

 

11/2013

Quyết toán học phí công lập 4 tháng học kỳ I

BGH -KT

 

 Đối chiếu tiền gửi tháng 10/2013 tại kho bạc NN.

 

KT

 

12/2013

Đối chiếu tiền gửi tháng 11 và tiền gửi 11 tháng năm  2013 tại kho bạc NN.

KT

 

Kiểm kê biên lai cuối năm

KT

 

Công khai thu chi năm 2013 và xác định chênh lệch thu chi, xác  định nguồn thu nhập tăng thêm

BGH-KT

 

Chi trả thu nhập tăng thêm

BGH-KT

 

Kiểm kê tài sản năm 2013

BGH –KT-BTTND

 

01/2014

 

Báo cáo quyết công khai tài chính năm 2013 cho SGD

( 10/01/2014)

BGH -KT

 

Nộp đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP

 ( 15/01/2014)

BGH -KT

 

Hoàn thành thủ tục ghi thi, ghi chi gửi cho kho bạc ( 31/1/2014)

BGH -KT

 

Đối chiếu tiền gửi tháng 12/2013 và năm 2013

KT

 

Đối chiếu kinh phí ngân sách quý 4 và năm 2013

KT

 

Báo cáo lao động thu nhập 6 tháng cuối năm 2013

KT

 

02/2014

Nộp báo cáo quyết toán năm 2013 ( 28/2/2014)

BGH -KT

 

 

Đối chiếu tiền gửi tháng 1/2014 tại kho bạc NN

KT

 

3/2014

Trình Xét duyệt quyết toán năm 2013

KT

 

Đối chiếu tiền gửi tháng 2/2014 tại kho bạc NN

KT

 

Trình  kế hoạch mua sắm tài sản ( quỹ PTHĐSN) cho SGD xét duyệt

BGH -KT

 

4/2014

Đối chiếu kinh phí quý I năm 2014 tại kho bạc

BGH -KT

 

Trình kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trường học cho SGD xét duyệt

 

BGH -KT

 

Đối chiếu tiền gửi tháng 3/2014 tại kho bạc NN

KT

 

5/2014

Đối chiếu tiền gửi tháng 4/2014 tại kho bạc NN

KT

 

Kiểm kê, đánh giá chất lượng, số lượng tài sản của đơn vị

 

BGH -KT

 

6/2014

Đối chiếu tiền gửi tháng 5/2014 tại kho bạc NN

KT

 

Kiểm tra biên lai tại chi cục thuế

KT

 

Công khai tài chính theo năm học

 

BGH -KT

 

7/2014

Đối chiếu kinh phí quý II năm 2014 tại kho bạc

BGH -KT

 

Đối chiếu tiền gửi tháng 6/2014 tại kho bạc NN

KT

 

Nộp báo cáo lao động thu nhập 6 tháng đầu năm 2014

KT

 

8/2014

Phân rã kinh phí học kì I năm học 2014-2015

BGH -KT

 

Đối chiếu tiền gửi tháng 7/2014 tại kho bạc NN

KT

 

 

                                                                    

                                                             An Nhơn, ngày 27 tháng 8 năm 2013

Nơi nhận:                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG                                              

 - Hiệu trưởng                                                                                            

- KT, Tổ văn phòng

- Lưu

                                                                                           Nguyễn Thị Minh Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THPT AN NHƠN I                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

KẾ HOẠCH KIỂM TRA VỀ

CƠ SỞ VẬT CHẤT  – TÀI CHÍNH

NĂM HỌC 2013-2014

 

 

THÁNG

NỘI DUNG KIỂM TRA

THÀNH PHẦN KIỂM TRA

GHI CHÚ

9/2013

Thiết bị phòng thực hành Sinh- Hóa, môn Địa

BGH -NVTB

 

 

10/2013

Thiết bị dạy học môn Toán, Văn -NN

BGH - GVPT

 

11/2013

- Thiết bị Y tế và nhân viên Y tế học đường

- Thiết bị nghe nhìn

- BGH – NVYT

 

- BGH-NVTB

 

12/2013

- Phòng thực hành tin học, phòng

 Lap

- Kiểm kê tài sản cuối năm

- BGH – GVPT

- BGH+BTTND

 

 

 

01/2014

Bộ phận văn thư – thủ quỹ

BGH - NVVT

 

 

02/2014

Bộ phận  kế toán

BGH - NVKT

 

 

3/2014

Thiết bị dạy học môn Sử- CD-TD-QP

BGH - GVPT

 

4/2014

- Phòng thư viện và nhân viên thư viện

- Phòng thực hành Lý

 

- BGH – NVTV

 

- BGH- NVTB

 

 

 

5/2014

Kiểm tra toàn bộ tài sản các phòng học và bàn giao cuối năm

BGH+GVCN+NVBV

 

                                                                     An nhơn, ngày 25 tháng 8  năm 2013

 Nơi nhận:                                                                                     P.HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng

- Các tổ chuyên môn

- Ban TTND

- Lưu bộ phận CSVC                                                                                 Nguyễn Thị Minh Thủy

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                        

 

 

( NMT )
Thông tin thêm 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 AN NHƠN - 89 Lê Hồng Phong, P.Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 84-56-3835341 -  Email: vanphong@thptannhon1-binhdinh.edu.vn